Home Blog

Welkom

Welkom op mijn blog website!

Location: Netherlands

Yast2-CA & 'Self Signed Certificate'

April 28th, 2015

Met de 'Yast2-CA' module is het mogelijk certificaten aan te maken en te beheren.

Een Apache2 webserver geconfigureerd voor gebruik van 'https' heeft een server certificaat nodig. Indien men een 'Self Signed Certificate' wil gebruiken, kan men deze met de 'openssl' command line aanmaken. Voor een makkelijker beheer kan men de 'Yast2-CA' module gebuiken. Ik zal de stappen van het creëren van van een 'Self Signed Certificate' in 'Yast2-CA' hieronder beschrijven.

Stap 1: Open Yast2-CA &#59;)

Nadat je 'Yast2-CA' gestart hebt kom je in het scherm waar je een Root-CA moet aanmaken. In het voorbeeld hieronder zie je dat ik reeds een Root-CA met de naam 'Vbox-CARoot' heb en ook een Sub-CA van de Root-CA.

Bij het eerste gebruik is de 'CA-Tree' dan natuurlijk leeg.
Om een nieuw CA aan te maken klick dus op 'Create Root CA' 

Yast2-CA & 'Self Signed Certificate'

Full story »

Pages: 1· 2· 3· 4

Location: Netherlands

Rip een DVD met ffmpeg

April 4th, 2015

ffmpeg logo

Hier is een voorbeeld hoe men een DVD kan rippen met ffmpeg. Of de film kan converteren naar een mp4 bestand (x264).

Full story »

Location: Netherlands

ffmpeg voorbeelden

March 28th, 2015

ffmpeg logo

Er volgen enkele voorbeelden hoe men ffmpeg kan gebruiken voor video encoding.

Encoding voor beste qualiteit van scherm:

Shell

# ffmpeg screen recording encoding
ffmpeg -i input.avi -rtbufsize 1500k -c:v libx264 -vf scale=1280x720 -r 25 -qp 0 -preset ultrafast -tune zerolatency -x264opts keyint=25:min-keyint=25 -acodec pcm_s16le -ar 44.1k -ac 2 -y output.mkv

Full story »

Pages: 1· 2

Location: Netherlands